VISITEKAARTJES PERSONEEL

NIEUWE AANVRAAGPROCEDURE!

De dienst DE-R staat in voor de aanvraag tot het drukken van visitekaartjes door Fedopress, de drukkerij van de Federale Overheid.

  • Vul het onderstaand aanvraagformulier in:

Enkele richtlijnen:

  • Er worden enkel aanvragen aanvaard van personeelsleden die contacten hebben met klanten of externen.
  • Het algemeen concept, de kleur en de font kunnen NIET gewijzigd worden.
  • Controleer alle gegevens alvorens ze door te sturen.
  • Er worden GEEN recto-verso kaartjes gedrukt.
  • Standaard worden 100 visitekaartjes aangemaakt.

De dienst DE-R verzamelt alle aanvragen en stuurt ze in het begin van de daaropvolgende maand door aan de drukkerij. Je ontvangt de kaartjes in de loop van deze maand.