Videoconferenties voorbereiding op het pensioen

NL
FR

Aanbod CDSCA + Hospitalisatieverzekering
Gastspreker Hellen Aubroeck, CDSCA

Video – CDSCA – DKV

Nog vragen over de diensten van CDSCA? Neem contact op met onze klantendienst via infocom@cdsca.be
Nog vragen over uw hospitalisatieverzekering DKV na uw pensioen? Neem contact op met de dienst hospitalisatieverzekering via hosp@cdsca.be

Sociale rechten voor toekomstige gepensioneerden
Gastspreker Maj v/h Vlw MAB SABBE Reinhald, HRA-R/Soc

Video 1 – Documentatie – Algemeenheden – Types rustpensioen – Cumulatie
Video 2 – In het buitenland – Vergoedingspensioen – Overlevingspensioen en overgangsuitkering
Geneeskundige zorgen – Afkopen studiejaren en gratis diplomabonificatie – Contacten

Nog vragen over uw sociale rechten? Neem contact op met HRA-R/Soc via sis@mil.be

Bezoldigingen
Gastspreker Cdt van Adm STERCKX, BFA-R

Video – Bezoldigingen – Kinderbijslag – De reserve – Fiscale aspecten

Nog vragen over bezoldigingen? Neem contact op met BFA-R via dgbudfin-bfa-r-mil@mil.be

Zinvol, creatief en succesvol ouder worden
Gastspreker Caroline Sey, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Video – Zinvol, creatief en succesvol ouder worden

Huwelijksgoederenrecht, erfrecht en testament
Gastspreker Johan Verhaeghe, Advocaat

Video – Huwelijksgoederenrecht – Erfrecht – Testament

Nog vragen over nalatenschap en erfrecht? Neem contact met onze jurist