Strategisch plan

Het strategisch plan van de CDSCA heeft tot doel de grote beleidslijnen van de CDSCA vast te leggen volgens de richtlijnen en de wensen uitgedrukt in de Beheersovereenkomst, gezamelijk ondertekend door de Minister van Landsverdediging en de Chef van Defensie.

De nieuwe beleidslijnen betreffende de CDSCA zijn opgenomen in het nieuwe Strategisch plan van Defensie goedgekeurd in 2016 ( zie pagina 131 en volgende) .

CDSCA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aktie van het Ministerie van Landsverdediging.

Contacteer onze diensten