Onze begunstigden

 1. De leden van de Belgische krijgsmacht in werkelijke dienst;
 2. De Belgische burgerlijke personeelsleden van Defensie;
 3. De Belgische personeelsleden van de instellingen die onder de MLV vallen:
  • De CDSCA
  • Het WHI
  • Het Koninklijk Gesticht van Mesen
  • Het NGI (Nationaal Geografisch Instituut)
 4. De gewezen leden van de Belgische krijgsmacht die het voordeel van een anciënniteitspensioen of van een invaliditeits- of vergoedingspensioen ten laste van het Rijk genieten;
 5. De gewezen burgerlijke personeelsleden.
 6. De leden van het gezin van de hierbovengenoemde gerechtigden voor zover ze bij de gerechtigden inwonen;
 7. De weduwen, weduwnaars en wezen.
 8. Onder beding van wederkerigheid, de rechthebbenden van gelijkaardige organisaties ten behoeve van geallieerde strijdkrachten (tenzij zij over een eigen sociale dienst voor individuele problemen beschikken).
 9. De personen die de eretitel van `veteraan‘ dragen.
 10. De gewezen BDL personeelsleden blijven gedurende een periode van drie jaar volgend op het einde van hun dienst begunstigden voor zover ze gedurende ten minste acht jaar begunstigden waren.
 11. De leden van de getrainde reserve, voor een beperkt aantal activiteiten wanneer ze zich in actieve dienst bevinden en voor feiten die zich tijdens hun werkelijke dienst voorgedaan hebben, alsook voor vakanties en andere voordelen.
 12. Uitsluitend voor de vakantie-activiteiten en onder beding van wederkerigheid, de rechthebbenden van gelijkaardige organisaties ten behoeve van geallieerde strijdkrachten.

Tot op heden zijn de leden van de geïntegreerde politie en de leden van hun gezin nog altijd begunstigden voor de sector vakanties.

Voor meer gedetailleerde voorwaarden zie KB 31 oktober 2019

Voor bepaalde diensten gelden prioriteitsregels. Raadpleeg de desbetreffende brochures

CDSCA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aktie van het Ministerie van Landsverdediging.

Contacteer onze diensten