Beheersovereenkomst

Op 16 mei 2006 werd een beheersovereenkomst ondertekend door de Minister van Landsverdediging en de CDSCA voor de periode 2006-2008.

De beheersovereenkomst is de omzetting in specifieke opdrachten van de teksten van de Wet van 10 april 1973 en het KB van 10 januari 1978, de aanbevelingen en de beleidsdirectieven van de Minister van Landsverdediging.

Deze beheersovereenkomst werd na 2008 verlengd met toevoeging van een aantal nieuwe opdrachten zoals de kinderdagverblijven.

Een nieuwe beheersovereenkomst zal opgemaakt kunnen worden na aanpassing van het Koninklijk Besluit van 10 januari 1978 die de activiteiten van de CDSCA opsomt.

Als u niet in het bezit bent van Acrobat Reader 4 of hoger, dan kan u steeds dit programma gratis downloaden op de site van Adobe. http://www.adobe.com

CDSCA

Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aktie van het Ministerie van Landsverdediging.

Contacteer onze diensten