Sociale dienst

Home>Diensten>Sociale dienst>Psychosociale begeleiding


Psychosociale begeleiding

Wat ?

In het leven wordt je wel eens geconfronteerd met vragen, zorgen of moeilijkheden, zowel op persoonlijk vlak, thuis of op het werk.
Onze maatschappelijk assistenten helpen je bij het zoeken naar een oplossing.

Hoe ?

Een éénmalig gesprek
Een kortdurende begeleiding
Een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde instanties binnen of buiten Defensie

Enkele voorbeelden :

  • De melding van ‘slecht nieuws’ ingeval van een ongeval of overlijden van een personeelslid van Defensie
  • Begeleiding bij ziekte, ongeval en overlijden
  • Hulp aan de naasten van een militair in het kader van buitenlandse zendingen
  • Begeleiding in het kader van echtscheiding
  • ..