Sociale dienst


Overstromingen 2021

Was je slachtoffer van de overstromingen in de zomer van 2021, dan is volgende informatie misschien wel belangrijk voor jou!

De Waalse regering verleent via de netbeheerder rechtstreekse steun voor een bedrag van 550 euro aan de getroffen bewoners. De aanvragen moeten uiterlijk op 31 december 2021 worden ingediend.

Meer informatie op: https://www.wallonie.be/fr/actualites/inondations-aides-regionales-en-matiere-denergie-pour-la-population-sinistree

De Waalse regering heeft besloten 61% van de geraamde schade te betalen, zodat mensen die tegen eenvoudige risico’s verzekerd zijn, 100% van de geraamde schade die door hun verzekering wordt gedekt, vergoed zullen krijgen. Onverzekerde slachtoffers kunnen een schadeclaim indienen bij het Rampenfonds. Gezien de omvang van de overstromingen heeft de regering besloten onverzekerde burgers gedeeltelijk te vergoeden. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend via het formulier dat beschikbaar is op de regionale site van het Rampenfonds en moeten uiterlijk tegen 20 april 2022 zijn ingediend bij de SPW Intérieur et Action sociale – Service régional des calamités.

Meer informatie op: https://www.wallonie.be/fr/actualites/inondations-les-sinistres-non-assures-peuvent-introduire-leur-demande-dindemnisation

Als je vragen hebt of moeilijkheden ondervindt bij het samenstellen van jouw dossier, kan je contact opnemen met de sociale dienst.