Reglementen

Het intern reglement van de Kinderdagverblijven van de CDSCA

Het huishoudelijk reglement bepaalt de principes van onze gedragslijnen en alle noodzakelijke regels die een goede werking van het kinderdagverblijf mogelijk maken.

U kan hier het huishoudelijk reglement downloaden (in pdf).