dienst Werken CDSCA

De Dienst Werken heeft tot specifieke opdracht de nodige onderhouds- en investeringswerken aan de gebouwen van de CDSCA uit te voeren.

Hij maakt daartoe gebruik van o.a. een lokaal netwerk van beheerders. De dienst treedt op in de gunningsprocedures aan burgerfirma’s, bij aanvragen tot concessies en verwervingen, bij het opstarten en opvolgen van bouwwerven, en bij het behandelen van geschillen en schadegevallen.

Werken aan de woning of technische problemen contacteer ons via dit online formulier

PROCEDURE voor WERKEN

  1. Alle werken, verfraaiingen, verbeteringen, verbouwingen aan het gehuurde goed en aan de bebouwde of onbebouwde aanhorigheden mogen enkel worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de CDSCA.
  2. De huurder heeft de verplichting om, op zijn kosten, herstellingen en kleine onderhoudskosten uit te voeren. Hij onderhoudt zorgvuldig de gehuurde goederen, de bijgebouwen en de uitrustingen.
  3. De schriftelijke aanvraag moet gebeuren via de plaatselijke beheerder.
Dienst WERKEN: TECHNICI: GERANTEN
02/44 325 58 (F) 02/44 325 37 (NL) via de plaatselijke beheerder
02/44 325 56 (NL & F) 02/44 325 59 (F)  
02/44 325 76 (NL & F) 02/44 325 57 (F)  
  02/44 325 73 (F)